Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest MARKA sp. z o.o. z siedzibą w Bochni (ul. Partyzantów 27, 32-700 Bochnia), KRS:0000244876, NIP:8681815338, REGON:120139073, zwana dalej „Administratorem danych”.
2. Administrator danych przetwarza je w celu zawarcia i zrealizowania umowy sprzedaży, w celu spełnienia obowiązków podatkowych oraz wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych następuje również w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią np.: w toku postępowania sądowego, rozpatrzenia reklamacji, itp.
3. Odbiorcami podanych danych będą pracownicy MARKA sp. z o.o. oraz podwykonawcy Administratora danych świadczący na jego rzecz usługi, w trakcie których przetwarzane będą dane osobowe np.: firma informatyczna zapewniająca prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, administrująca system księgowy rejestrujący transakcje dokonywane przez Administratora danych czy też producenci sprzedawanych produktów rozpatrujący wraz z Administratorem danych zgłoszenie reklamacyjne.
4. Dane osobowe pozyskane w celach określonych w punkcie 2 powyżej mogą być przetwarzane przez czas potrzebny do zrealizowania umowy, czas trwania uprawnienia wynikającego z tytułu rękojmi i gwarancji umowy sprzedaży, okresów przedawnienia wynikających z przepisów oraz zobowiązań podatkowych nałożonych na Administratora danych.
5. Osoba podająca swoje dane osobowe (zwana dalej „Kontrahentem”) ma prawo żądać od Administratora danych wglądu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma również prawo złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania chyba, że Administrator danych wykaże, że w stosunku do nich istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby której dane dotyczą (np.: gdy nie minie jeszcze termin przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi i/lub gwarancji lub nie minie termin konieczności przechowywania określonych dokumentów i danych zgodnie z przepisami prawa podatkowego).
6. Kontrahent ma prawo do przenoszenia danych.
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz wynikających z niej uprawnień Kontrahenta czy Administratora danych. Dotyczy to również każdego innego stosunku prawnego zawiązywanego pomiędzy Kontrahentem, a Administratorem danych który realizuje wzajemne prawa i obowiązki. Niepodanie danych uniemożliwi dokonania transakcji i/lub wykonanie przysługujących na Kontrahencie czy Administratorze danych uprawnień i/lub obowiązków.
9. Administrator danych informuje, że jeśli osoba, której dane przetwarza zgłosi chęć otrzymywania ofert dotyczących sprzedawanych produktów przedłoży taką, zindywidualizowaną ofertę na wyraźną jego prośbę. W każdej chwili Kontrahent ma prawo wycofać zgodę na otrzymywanie ofert. Z takim żądaniem powinien się zwrócić do Administratora danych. Od momentu wycofania zgody, Administrator danych zaprzestanie przekazywania ofert i tym samym przetwarzania jego danych w tym celu.
10. Wersja na dzień 30 maja 2018 roku.